வெள்ளி, 28 ஏப்ரல், 2017

இல்லாள் சொல்லால் நல்லாள் -என்றால்
இனித்திடுமே என்றும் வாழ்க்கை!

இல்லாள் சொல்லால் நல்லாள் -இல்லெனில்
இறந்ததுவே இந்த யாக்கை!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக