செவ்வாய், 11 ஏப்ரல், 2017

கம்யுனிசம் ஒரு சித்தாந்தம்
கம்யுனிசம் ஒரு வேதாந்தம்
கம்யுனிசம் ஒரு வாழ்வியல் -ஆனால்
கம்யுனிசம் ஆனதே அரசியல் பிழைப்பு!

தா பாவே தா பாவே
தமிழன்னை உன் நாவிலேன் குடிவந்தாள்?
மாவோவே வந்திட்டாலும் -உன்
மார்பைத்தான் பிளந்தெறிவான்!

எங்கே எங்கள் நல்லக்கண்ணு?
எங்கே எங்கள் வாணியம்பாடி?
தரம் தாழ்ந்து அரசியல் பேசும் நீ
தமிழ் மண்ணில் பிறக்கலாமா?

பல் வெள்ளை உடல் கருமை
மேல் துண்டோ சிவப்பு -ஓ
நீ அந்த தி மு காவோ?
நல்ல நாவளம் நாடறிந்த பெயர்
நல்லதை  பேச மாட்டாயா?

தமிழ் புலமை ஆங்கில புலமை
மண்ணாங்கட்டி! மனிதனா நீ?
பேச்சுரிமை கருத்துரிமை -உன்
விடயத்தில் ஓர் கேலிக்கூத்து!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக